Det handlar om ett solidariskt samarbete under namnet Emergency Home, som startades när pandemin utbröt och som nu dras igång igen med anledning av kriget i Ukraina. Syftet är att spåra husägare i Spanien som är villiga att låna ut bostäder gratis till flyktingar från Ukraina och sätta dem i kontakt med varandra. På kort tid uppges mer än hundra bostäder runt om i Spanien ha erbjudits.

Emergency Home erbjuder information på ukrainska. Via deras hemsida kan bostadsägare och flyktingar ge sig tillkänna och få kontakt med varandra. Dessutom erbjuds flyktingfamiljer en personlig mäklarkontakt som är behjälplig med alla byråkratiska ärenden.

Mer information:
https://emergencyhome.help