Enligt flera medier satt regeringen i interna förhandlingar hela natten till måndag, för att utarbeta de åtgärder som ska antas genom dekret vid det ordinarie ministerrådet 29 mars. De ska börja gälla med omedelbar verkan, men måste sedan styrkas av en majoritet i parlamentet inom en månad.

En av de främsta åtgärderna är att priset på bensin och diesel kommer att sänkas för alla användare, inte enbart transportsektorn. Konkret ska staten subventionera bränslet med 15 cent per liter och bensinstationerna med ytterligare minst fem cent. Detta ska räknas av omgående på det pris som betalas i samband med tankning. Detta ska gälla från och med 1 april och på obestämd tid.

De som kritiserar modellen menar att subventionen är lika stora för alla, oavsett köpstyrka. Skatteministern María Jesús Montero försvarar det med att det inte finns möjlighet för personalen på bensinstationerna att avgöra vilken kapitalinkomst varje bilist har. Partido Popular menar å sin sida att hjälpen snarare än att bestå av stöd och subventioner borde ske i form av breda skattesänkningar.

Bränslesubventionerna är bara en del av de åtgärder som ska antas. En som inte var aviserad tidigare är ett tak på maximalt två procent för höjningar av hyrespriserna, som på grund av den höga inflationen annars riskerar att rusa iväg. Likaså begränsas företagens möjligheter att säga upp anställda med hänvisning till konjunktursituationen och i gengäld erbjuds en subventionerad tillfällig permittering, liknande de ERTE som lovordats under pandemin.

Bland de åtgärder som ska sänka elkostnaderna ingår att ytterligare 600.000 familjer ska beviljas möjlighet till så kallad socialt elabonnemang. Det historiska undantag som Portugal och Spanien beviljats av EU att tillfälligt reglera sin energimarknad kommer att ligga till grund för stödpaketet, vars fulla detaljer kommer att presenteras efter ministerrådet 29 mars.