Inflationen nådde i mars preliminärt en nivå på 9,8 procent och även om den siffran kan komma att stiga ytterligare, räknar de flesta med att prisstegringen kommer att sjunka under resten av året. Funcas menar dock att korrigeringen kommer att vara begränsad och att inflationen i år kommer att vara mer än dubbelt så hög som 2021. Då hamnade den på 3,1 procent.

Vidare sänker analysinstitutet sina tillväxtprognoser för den spanska ekonomin till 4,2 procent i år. Det är 1,4 procent lägre än den tidigare prognosen och skylls effekterna av kriget i Ukraina. Den enda ljusglimten är att Funcas medger att den inte hunnit beräkna de väntat positiva effekterna av regeringens nyligen presenterade åtgärdspaket, som till viss väntas motverka krigets negativa effekter på den spanska ekonomin.