Maktskiftet skedde genom ett misstroendevotum som stöddes av både PSOE, Ciudadanos och Cambiemos Orihuela. Den hittillsvarande PP-borgmästaren Emilio Bascuñana, som styrt sedan sju år, röstades bort med 14 röster mot 11.

Avgörande var att Ciudadanos, som hittills styrt i koalition med Partido Popular, fråntagit Bascuñana sitt stöd. De kommer nu istället styra det resterande året tills det ordinarie valet 2023 med PSOE, något som uppges inte ha stötts av Ciudadanos riksstyrelse.

Misstroendeförklaringen undertecknades 6 april och gick igenom, trots hård kritik mot Ciudadanos från Partido Popular. Nye borgmästaren Carolina Gracia lovar presentera inom bara några veckor en budgetproposition för att Orihuela ska få en ny budget, något som inte antagits sedan 2018.