Fortfarande vid lunchtid uppges det råda trafikkaos vid kustvägen, då båda körfälten i riktning Cádiz fått stängas av. Sopbilen uppges ha vält i höjd med El Rodeo vid tretiden på morgonen 5 maj.

Borgmästaren Ángeles Muñoz (PP) säger i Onda Cero Marbella att det rör sig om en konkret incident, men att trafikproblemen hade kunnat lindras om de statliga myndigheterna såg till att häva avgiften på betalmotorvägen när olyckor av detta slag inträffar på kustvägen.

Först vid 15-tiden väntas trafiken kunna flyta på som vanligt igen.