Manifestationen kommer att hållas vid åsnestatyn på utsiktsplatsen Hermanos Núñez Andréu. Det har en särskild symbolisk betydelse, då protesten riktas i första hand mot bruket av så kallad åsne-taxi i byn. PACMA hänvisar till ett flertal studier som styrker att åsnorna far illa på många sätt, både för att de aldrig kan lägga sig ned och vila och för de friktionssår de får av både spännen och turisternas ben, när de rider på åsnorna.

Förutom PACMA har ett flertal djurskyddsorganisationer sedan flera år försökt förmå kommunledningen i Mijas att förbjuda denna typ av exploatering av djur, för ekonomisk vinning. Sedan 2015 driver PACMA kampanjen ”Corta su cuerda” (Skär av remmen), men hittills utan gehör från de lokala myndigheterna.

Manifestationen är sammankallad till söndag 22 maj klockan 12.00, på torget ovanför parkeringshuset i centrala Mijas Pueblo.