Odlarna i 14 kommuner i La Axarquía får sin kvot vatten sänkt till 1.500 kubikmeter vatten per hektar och år. Det är hälften så mycket som vad de fick förra året, medan odlingar som avokado uppges behöva minst 4.000 kubikmeter per hektar. Odlare som citeras av Diario Sur kallar den nedskurna kvoten för en katastrof.

De regn som slutligen föll i april och början av maj ledde inte till någon avsevärd påfyllning av dammen La Viñuela. Drygt fyra kubikhektometer vatten tillfördes, men i dagsläget rymmer reservoaren endast 21,1 kubikhektometer.

Vattentillgångarna närmar sig oroväckande bottenrekordet, som registrerades 31 oktober 2008. Då rymde La Viñuela endast 15,2 kubikhektometer vatten, som motsvarar 9,2 procent av dess totala kapacitet.