Sánchez hade redan varslat om en upprustning, strax efter Rysslands invasion av Ukraina, för att på sikt komma upp i två procent av de totala statliga anslagen till försvaret. Det är den nivå som efterfrågas av USA för samtliga NATO-medlemmar och som Spanien har för avsikt att uppfylla till 2029.

Upprustningen väntades starta i nästa års budget, men nu meddelar Sánchez att han kommer att ansöka hos parlamentet om ett tillskott till försvarsmakten redan i år, på en miljard euro. Det tillkommer i så fall på de tre miljarder som redan begärts som lån, för att täcka kostnaderna av svaret på invasionen av Ukraina.

Den planerade upprustningen har skapat en djup spricka i regeringskoalitionen, där Unidas Podemos starkt motsätter sig alla ökade anslag till försvaret. Istället har socialistpartiet PSOE funnit stöd i försvarsfrågorna hos Partido Popular.

Försvarsfrågan har hamnat i fokus, efter NATO-toppmötet i Madrid i slutet av juni. Där avtalades bland annat att Spanien ska mångdubbla sina styrkor som kan mobiliseras med kort varsel, från nuvarande 40.000 till 300.000 soldater. Vidare har den spanska regeringen accepterat USA:s ansökan om att få fördubbla antalet amerikanska örlogsfartyg vid marinbasen i Rota, i Cádiz.