Boten är på sammanlagt 203,6 miljoner euro. Totalt sju byggbolag befinns ha manipulerat tusentals offentliga upphandlingar under 25 års tid. Det skedde genom veckomässiga möten där deltagarna delade information med varandra och avtalade vilka uppdrag de respektive bolagen ansökte om, liksom till vilket pris. På så vis motarbetades konkurrenter, samtidigt som statskassan belastades avsevärt.

Det var främst upphandlingar som annonserades av näringsdepartementet Fomento som var föremål för manipuleringar. Kontrakten omfattade alla möjliga infrastrukturprojekt, från vägar till sjukhus och flygplatser.

Endast ett av de sju bolag som befinns ha ingått i kartellen, kallad G7, undgår böter. Dragados beläggs med den enskilt största boten, på 57,1 miljoner euro, följd av FCC (40,4 miljoner), Ferrovial (38,5), Acciona (29,4), Huarte Lain (21,5) samt Sacyr (16,7). De flesta av bolagen har tidigare bötfällts för liknande fall av kartellbildningar och samtliga väntas överklaga böterna.

I den händelse att boten vinner laga kraft kan konkurrensverket besluta att även belägga bolagen med upp till tre års förbud att få ansöka om offentliga upphandlingar.