Sedan årsskiftet har antalet trafikoffer ökat med åtta procent, jämfört med 2019 och hela 18 procent jämfört med samma period förra året. En av förklaringarna till ökningen är enligt källor på trafikverket DGT de ovanligt höga temperaturerna. Vid extrem värme försämras trafikanternas förmåga i flera bemärkelser, enligt studier. Det kan arta sig både i sämre uppmärksamhet men också större aggressivitet. Luftkonditioneringen i fordonen hjälper i många fall inte, dels för att miljontals fordon fortfarande saknar fullgod luftkonditionering och dels då många bilister är överhettade redan innan de sätter sig bakom ratten.

Värmen är dock inte den enda faktorn som skylls det stigande antalet dödsolyckor. Bruket av droger i samband med bilkörning uppges också stiga kraftigt. Hela 49,4 procent av de förare som omkom förra året i trafiken i Spanien gav enligt DGT positivt utslag på alkohol och/eller droger.