2022-09-30 13:15:43
Bengt,
om bilen är avställd behöver du inte betala skatt och försäkring. Hör med försäkringsbolaget om de accepterar att pausa din försäkring.
Kostnad hos DGT 8,68€
https://sede.dgt.gob.es
Gunnar

2022-09-30 17:23:03
Tack Gunnar. Vet du hur man enklast gör av- och påställning?
Bengt
Bengt

2022-09-30 18:28:47
Bengt,
från DGT:s sida som jag skrev om tidigare finns följande att läsa. Översatt via Google.
”Vad behöver du?
Öppna och stäng panelen
Både för begäran om tillfällig borttagning av ett fordon och för begäran om årlig förlängning behöver du:

a) Om du gör det via Internet:

Ditt digitala certifikat, elektroniska ID eller dina cl@ve- uppgifter för att komma åt tjänsten.
Betala motsvarande avgift 4.1 . Du kan betala avgiften i samma form genom att trycka på knappen "Köp" i panelen Begäran . Om du tidigare har köpt avgiften kan du ange avgiftsnumret som finns på sista sidan av inköpskvittot Hjälpa
Väl inne i dubblettförfrågningsposten:
Fyll i kontaktfälten, meddelandeläge och ange fordonets registreringsskylt.
När det gäller ett lantbruksfordon ska du bifoga handlingen som styrker att fordonet är oregistrerat från ROMA. Denna ackreditering kan ersättas av elektronisk verifiering i motsvarande autonoma gemenskap.


b) Om du utför proceduren personligen måste du tillhandahålla:

Ifylld officiell blankett ansökan , som också tillhandahålls på trafikhuvudkontoret.
Identifiering av den intresserade parten: Officiellt dokument som styrker din identitet och adress (DNI, spanskt körkort, uppehållskort, pass plus utlänningsnummer). När det gäller minderåriga eller funktionshindrade: information och underskrift av fadern, mamman eller vårdnadshavaren, deras ID och dokument som styrker konceptet.
Betalningsbevis med uppgifter om kurs 4.1 som tidigare erhållits . Tänk på att förfarandet är kostnadsfritt vid uttag på grund av stöld.
När det gäller lantbruksfordon ska du, utöver allt ovanstående, visa upp ett dokument som styrker att fordonet är avregistrerat från ROMA. Denna ackreditering kan ersättas av elektronisk verifiering i motsvarande autonoma gemenskap.”
Gunnar