Mellan juni och augusti var överdödligheten i Spanien på 21.355 fall, en mycket hög siffra som varit föremål för analyser. Initialt tillskrevs omkring 20 procent av överdödligheten de ovanligt höga temperaturerna, men det faktum att siffran sjunkit så kraftigt i september tyder på att värmen varit den främsta orsaken till den ovanligt höga dödligheten i sommar.

Fortfarande registreras tusentals dödsfall som kopplas till Covid-19, men de har inte varit tillräckliga i sig för att förklara de höga dödstalen i Spanien den senaste tiden. Jämte värmen spekulerades kring att många avled för att de på grund av pandemin inte fått fullgod vård för många andra åkommor.

Det faktum att dödstalen i september snabbt återgått till normala parametrar pekar enligt institutet Carlos III på att det varit hettan som burit skulden för den stora överdödligheten i sommar. Det kommer dock ta åtskilliga månader innan orsakerna helt kan säkerställas.