Gratis lokalbuss har varit på tal länge och Mula lovade själv 2021 att tjänsten skulle införas redan i år. Nu är datum satt till 2023, men det är fortfarande oklart exakt när på året gratistjänsterna ska börja gälla och hur det ska fungera i praktiken.

Kommuner som Marbella har gratis lokalbuss sedan flera år, för de mantalsskrivna invånare som skaffar sig ett personligt kort. I Fuengirola finns i dagsläget sex olika busslinjer där biljettpriset är 1,15 euro eller 9,12 för ett klippkort som gäller för tio resor. Pensionärer betalar endast 50 cent per biljett.

Ana Mula meddelar vidare nya förhandlingar med regionalmyndigheterna för att finna en lösning på den centrala busstationen, som är kraftigt underdimensionerad mitt i samhället. Sedan många år har en ny stor busstation projekterats vid Fuengirolas västra utfart, men den satsningen är kraftigt försenad.