Kommunledningen har offentliggjort nya fynd under den andra av sammanlagt sex faser av utgrävningsarbetet. Arkeologerna har hunnit gräva upp 700 av sammanlagt planerade 1.600 kvadratmeter mellan fästningen och havet. Där har de nu funnit rester av vad som tros ha varit en marknadsplats från perioden mellan det första och tredje århundradet efter Kristus.

Borgmästaren Ana Mula uppger att fynden styrker att den romerska staden Suel hade en viktig handelsroll i området under antiken. Kommunledningen vill framhäva Fuengirolas historia och stärka dess attraktion för turister. Därför organiseras nu även besök vid de pågående arkeologiska utgrävningarna 12 och 13 november, vilket kan bokas på telefon 952 589 349.