Genomsnittstemperaturen vid Vega Baja var under 2022 på exakt 20 grader. Det är inte bara den högsta som hittills uppmätts, utan tendensen är dessutom tydligt stigande. De sista nio åren är de flesta bland de varmaste på de senaste 30 åren och sedan 1994 har genomsnittstemperaturen inte legat någon gång under 17,5 grader.

En bidragande orsak till den allt varmare temperaturen på land är att även havstemperaturen stiger. Den har vid ytskiktet stigit med 1,5 grader de senaste 30 åren och i somras kommit upp stundtals i nära 30 grader. Det skriver El Diario de la Vega.

Ytterligare en siffra som uppges styrka klimatförändringarna är de allt fler så kallade tropiska nätterna, det vill säga när termometern inte understiger 20 grader under hela dygnet. De har fyrdubblats sedan 1970-talet och nu börjar det även registreras så kallade ekvatornätter, när temperaturen inte ens understiger 25 grader. De uppgick enligt statistik i Orihuela till sju stycken under förra året.