Inflationen uppgick förra året till 5,7 procent, vilket var 1,1 procentenheter lägre än i november och 0,1 procentenheter lägre än den preliminära siffran. Det berodde främst på att elpriserna sjönk kraftigt i december och Spanien registrerade därmed den lägsta inflationen förra året av alla EU-länder. Den stängde långt från de 10,8 procent som inflationen kom upp i som mest, i juli.

Den positiva tendensen under årets sista månader grumlas av att den underliggande inflationen tvärtom stigit och nu till och med gått om den officiella inflationen. I december steg indikatorn, där energi- och bränslepriser liksom priset på färska livsmedel är undanräknade, med hela 0,7 procentenheter till 7,0 procent. Detta efter att livsmedelspriserna i Spanien stigit under 2022 med i genomsnitt 15,7 procent. Det är i sin tur den högsta prisökningen på ett år sedan 1994.

Livsmedelspriserna väntas delvis bromsas i januari, tack vare regeringens momssänkning på basvaror som trädde i kraft vid årsskiftet och som preliminärt kommer att gälla till 30 juni.