Det beräknas finnas omkring 230.000 vildsvin i främst de norra delarna av Katalonien. Beståndet har stigit snabbt på grund av att vildsvinen saknar naturliga fiender och antalet licensierade jägare i regionen sjunkit kraftigt. De uppgår i dagsläget till omkring 60.000, vilket är 40 procent färre på bara några få år.

Jordbrukssektorn kräver brådskande och drastiska åtgärder för att minska vildsvinsbeståndet, på grund av de skador dessa orsakar på odlingarna. Ett vildsvin äter dagligen mellan ett och två kilo föda, vilket utslaget på det beräknade beståndet uppgår till upp till 168.000 ton om året. I många fall handlar det om såväl sädesslag som frukter som planterats. När skadorna på en och samma egendom dessutom upprepar sig upphör försäkringsbolagen att täcka förlusterna. Det skriver El Confidencial.

Nu uppges regionstyret i Katalonien planera att utöka jaktmöjligheterna, som normalt är begränsade till helger mellan september och mars. Speciellt väntas storjakt organiseras i februari månad, för att kontrollera vildsvinsbeståndet och skydda vårens sådd.