Regionstyret i Castilla-La Mancha har förbjudit alla transporter av får mellan olika gårdar i fyra av sina fem provinser. Det omfattar omkring 3,5 miljoner får i cirka 6.000 gårdar i provinserna Albacete, Cuenca, Toledo och Ciudad Real. Den enda provinsen i regionen som slipper karantän tills vidare är Guadalajara.

De första smittfallen upptäcktes i Cuenca i slutet av förra året och nu har de första möjliga smittfallen även rapporterats i Ciudad Real. Minst 40.000 djur har hittills fått offras. Regionstyret tvingas vidtaga omfattande restriktiva åtgärder för att försöka begränsa smittspridningen.

Fårkoppor kan inte överföras till människor men är mycket smittsamt mellan djuren. Fårproduktionen är en av de viktigaste sektorerna i Castilla-La Mancha, då de producerar den mjölk som brukas vid framställningen av den kända manchego-osten. Likaså är fårköttet från La Mancha bland det mest eftertraktade i Spanien.