Domen, som kan överklagas, anses unik i sitt slag då den fastställer att arbetet med att ta hand om huset och barnen är värt åtminstone den lagstadgade minimilönen. Det är den som brukats som bas för att räkna ut ersättningen. Kvinnan beviljas betalningen för att hon ägnat sig uteslutande åt hushållet under hela äktenskapet, medan maken byggde upp en personlig förmögenhet tack vare att paret en månad efter giftermålet undertecknade en separation av sina tillgångar.

Även om det rör sig om en av de högsta ersättningar som en hemmafru beviljats efter en skilsmässa menar försvarsadvokaten att det utgör småpengar för maken. Han uppges ha en ackumulerad förmögenhet på fem miljoner euro medan ex-hustrun bara har intäkter på 460 euro i månaden för uthyrningen av en bostad, som var det enda som paret ägde tillsammans.