Benalcan invigdes 2021 och har varit föremål för flera tvister sedan dess. Nu har en domare i Málaga beordrat förbjuda närvaron av hundar i området, efter en privat anmälan. Det är enligt Diario Sur en kvinna som anmärker på att många hundägare inte plockar upp sina djurs spill och som påvisat att kommunen inte fått licensen renoverad av de andalusiska regionmyndigheterna.

Enligt Benalmádena kommun är det fråga om en rent teknisk fråga att statusen som hundstrand inte förnyats det senaste året, men alla skyltar som angivit att hundar är tillåtna på platsen har tills vidare täckts över. Kommunledningen uppges även vara villig att förbättra renhållningen på stranden, för att möjliggöra återöppnandet av hundstranden.