Det finns tusentals bostäder i Marbella som är förklarade som illegala, huvudsakligen för att de uppfördes med licenser baserade på den stadsplan som antogs av det tidigare GIL-styret och som i sig var olaglig. De flesta av ägarna handlade i god tro och därför har kommunledningen försökt på alla sätt att reglera situationen för dem och undvika en rivning av bostaden.

Hittills har ägare till bostäder som inte är legaliserade kunnat göra grundläggande reformer, men endast om det omfattat hela fastigheten och alla ägare varit överens. Den reform som nu presenterats av kommunledningen möjliggör enskilda reformer, utan behov av godkännande av samtliga grannar.

Legaliseringen av de bostäder som bryter mot stadsplanen är en känslig fråga. Det var just detta som fick Högsta domstolen att olagligförklara stadsplanen från 2010, då Marbella kommun befanns ha överskridit sina befogenheter genom att i den nya stadsplanen legalisera en majoritet av de olagliga bostäderna.