Enligt Greenpeace ökade antalet privata jetflygningar förra året i Europa med 64 procent och koldioxidutsläppen från dessa fördubblades, jämfört med 2021. Totalt släppte privatflygen ut 3,3 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar det genomsnittliga årliga utsläppet av 555.000 invånare i EU. En majoritet av flygningarna var dessutom kortare än 750 kilometer, som enkelt kan ersättas av miljövänligare transportmedel utan att restiden förlängs avsevärt.

I Spanien registrerades förra året 45.633 flygningar med privatjet. Det var den fjärde högsta nationella siffran i Europa, efter Storbritannien, Frankrike och Tyskland och motsvarade åtta procent av alla flygningar i området. Ökningen i Spanien var på 74 procent, jämfört med 2021.

De flygplatser som toppade antalet privata jetflygningar 2022 var Palma de Mallorca, med 7.932 och Ibiza med 6.603. Först på tredje plats kom Spaniens största flygplats Barajas, i Madrid, med 6.237 privatflygningar. Faktum är att sträckan mellan Palma och Ibiza var den tionde mest frekventerade av privatjets under 2022.

Greenpeace uppger att antalet privata jetflygningar översteg förra året med sex procent de som registrerades 2019, före pandemin. Miljöorganisationen betonar behovet av att bromsa denna tendens, på grund av att utsläppen i hög grad bidrar till klimatförändringarna.