Kommunledningen har efter ett anbudsförfarande tilldelat uppdraget till ett av de tre företag som presenterat offerter för arbetet. Projektet har en budget på 1,1 miljoner euro som bekostas av provinsstyrelsen i Málaga och som går ut på att elledningarna som i dagsläget dominerar skyn i Los Pacos ska dras under jord. Arbetet med att gräva ner ledningarna väntas ta fem månader och kommer att omfatta sammanlagt sju gator på en sträcka av 1,3 kilometer.

Den första åtgärden blir att dra de nya ledningarna under jord och när det är klart kommer elstolparna och de gamla ledningarna att tas bort. De gator som berörs av grävarbeten är Los Cerezos, Los Membrillos, Chumbera, Esparraguera och Sauce samt avenyerna Finlandia och Los Pacos.