Siffror från miljöåklagarämbetet styrker det som redan varskotts av andra myndigheter och miljöorganisationer, nämligen att naturbränderna i Spanien blir allt mer explosiva och svåra att bekämpa. Under 2022 registrerades 10.503 eldhärdar, vilket var något mindre än genomsnittet de senaste tio åren. Men även om majoriteten av dessa kunde släckas innan lågorna fick större spridning så inträffade även några av de värsta naturbränderna någonsin i Spanien. Totalt skövlade lågorna 268.000 hektar mark, vilket var nära tre gånger så mycket som snittet de senaste tio åren, som varit på 94.250.

Orsakerna till de allt mer svårkontrollerade bränderna är flera. Förutom ständigt varmare och torrare klimat så uppges många naturområden liksom tidigare jordbruksområden inte ses efter på samma sätt som tidigare. Det skylls i sin tur till stor del utflyttningen från lantbruksområden.

Miljöåklagarämbetet rapporterar vidare att en majoritet av naturbränderna förra året, 63 procent, uppstod på grund av ovarsamhet. I en fjärdedel av de granskade fallen befinns bränderna ha varit anlagda och under 2022 greps sammanlagt 482 personer som misstänkta. Det var sju procent fler än året före.