Kommunen har utlyst anbudsförfarandet för miljöprojektet, kallat ”Den gröna ringen", med en investering på 438.000 euro. Det handlar om ett stort grönområde på drygt 25.000 kvadratmeter mellan Capistrano Village och norra delen av Burriana. Intresserade företag kan lämna sina anbud fram till den 1 juni.

Syftet med projektet är bland annat att ge nytt liv åt området, genom att bygga en 800 meter lång gångväg som kommer att sträcka sig från norr till söder. Dessutom kommer arbete att utföras för att rensa, röja och vårda vegetationen samt plantera nya inhemska växtarter för att förbättra miljön.

Projektet är enligt Diario Sur finansierat till 80 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden (FEDER) medan Nerja kommun bidrar med återstående 20 procent.