Cambridge-modellen innebär att skolans högstadieelever får tillgång till en beprövad och kvalitativ utbildning som förbereder dem för en framgångsrik framtid i en globaliserad värld. Den fokuserar på att utveckla elevens kunskaper och färdigheter inom ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap, samtidigt som den främjar kritiskt tänkande, problemlösning och kreativitet.
–Genom att erbjuda Cambridge-modellen skapar vi en stimulerande och internationell miljö där eleverna får möjlighet att utveckla sin engelska språkfärdighet på en hög nivå. Vi sätter stor vikt vid att skapa en inkluderande och stöttande lärmiljö i små klasser där varje elev uppmuntras att nå sin fulla potential, berättar Isabel Saunders-Lagrillière.

Förutom den internationella utbildningen kommer Svenska Skolan Marbella fortsätta att erbjuda en stark grund i svenska språket och kulturen. Eleverna kommer att ha möjlighet att upprätthålla sina kunskaper i svenska samtidigt som de utvecklar en global medvetenhet och förståelse för olika kulturer och perspektiv.
–Genom att erbjuda betyg i svenska säkerställer vi att våra elever har alla förutsättningar att fortsätta sina studier på universitetsnivå i Sverige, om de så önskar.

Svenska Skolan Marbella ligger vid Puerto Banús, vilket ger eleverna möjlighet att lära sig och växa i en internationell och multikulturell miljö.

För mer information, maila: rektor@svenskaskolanmarbella.com