Det spanska hälsodepartementets senaste rapport om farmakovigilans för Covid-19-vaccin anger att det fram till och med december 2022 hade utdelats mer än 111 miljoner doser av olika Covid-vaccin, till drygt 41,3 miljoner människor i Spanien. Under samma period rapporterades 84.650 fall av misstänkta biverkningar, av vilka 14.003 bedömdes som allvarliga och 500 ledde till dödsfall.

I rapporten betonas att samtliga allvarliga fall utreds noggrant och att de inte kan antas ha relation till vaccinet förrän detta styrkts rent medicinskt. Som allvarliga bedöms de fall som kräver inläggning på sjukhus alternativt förlänger en sådan vistelse, som ger signifikativa eller permanenta men, missbildningar, fara för livet eller dödsfall.
”I de allra flesta rapporterade fall där det finns information om patientens medicinska historia och samtidig medicinering, kan dödsfallet förklaras av patientens tidigare kliniska tillstånd och/eller andra behandlingar som de genomgick, och dödsorsakerna är varierade, utan att presentera ett enhetligt mönster. Vaccinering minskar inte dödsfall från andra orsaker än Covid-19, så det är att förvänta att dödsfall från andra orsaker kommer att fortsätta inträffa under vaccinationskampanjen, ibland i nära tidsmässigt samband med själva vaccineringen, utan att detta har något samband med själva preparatet”, står det bland annat i rapporten.

Enligt det spanska hälsodepartementet sker noggranna uppföljningar av alla anmälningar om misstänkta biverkningar. Detta påstående ifrågasätts dock av en del läkare och föreningar som citeras i en artikel i tidningen Público.

En av de drabbade är Pedro García García, 49 år, lärare i fysik och kemi i Barcelona och far till två barn. Trots sina erfarenheter ifrågasätter han inte effektiviteten eller nödvändigheten av vaccin. Efter att ha rekommenderats att ta vaccinet för samhällets bästa och sedan upplevt biverkningar, kräver han däremot respons från staten.

García, som fick sin första dos i februari 2021, upplevde smärta och svullnad i buken några dagar efter vaccineringen. När han började hosta upp stora mängder blod sökte han akutvård och fick diagnosen lungtrombos. Han opererades akut och dagen efter upptäcktes ytterligare en blodpropp, denna gång i bukregionen. En studie publicerad i British Medical Journal i september 2022 länkar Covid-19-vaccinering till en högre risk för trombos med trombocytopeni.

Efter att ha varit sjukskriven i ett och ett halvt år på grund av sina biverkningar återgick García till arbetet i september, men han måste fortfarande genomgå regelbundna medicinska kontroller. Han är nu ordförande för ATEAVA, föreningen för essentiella arbetare drabbade av AstraZeneca-vaccinet. Föreningen består av 93 medlemmar från hela Spanien, däribland militärpersonal, poliser, lärare, fysioterapeuter, brandmän, sjuksköterskor och veterinärer. Omkring hälften av föreningens medlemmar har ännu inte kunnat återgå till arbetet.

Deras symptom inkluderar trombos, myalgisk encefalomyelit, neurologiska störningar, systemisk inflammation, hjärtsjukdomar och bristande autoimmuna tillstånd. Det finns även en annan nationell förening, APAVaC19, med 115 medlemmar som har vaccinerats med Janssen, Pfizer, AstraZeneca och Moderna, som uppvisar liknande symtom.

Celia Piquer, 47-årig veterinär, vaccinerades i mars 2021. Inom 48 timmar började hon uppleva svaghet, skakningar, extrem trötthet och svår huvudvärk. Två veckor senare föll hon ihop på jobbet och fördes med ambulans till sjukhus. Efter flera sjukhusbesök och medicinska tester diagnostiserades hon månader senare med postvaccinal encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom.

Celia är inte den enda. Många andra har upplevt liknande symptom, och vissa med tragiska konsekvenser. M.C.G.H, en utbildningsassistent och mor till en ettåring, rapporterade huvudvärk efter sin vaccination i mars 2021. Tolv dagar efter vaccineringen avled hon till följd av en stroke och en drastisk minskning av blodplättar. Enligt en rapport från hälsodepartement på Kanarieöarna kan det finnas ett samband med vaccinet.

Lorena Montesinos, 47-årig försäljare och mamma till två barn, blev ordförande för APAVaC19 efter att ha upplevt egna biverkningar. En vecka efter sin andra Pfizer-dos började hon uppleva extrem trötthet och ledsmärtor. Ett år senare fick hon diagnosen "Post-vaccinellt Covid med möjlig störning i immunsystemet".

Biverkningarna efter Covid-19-vaccination har blivit ett tabubelagt ämne. Många drabbade individer rapporterar att de känt sig övergivna av det medicinska samfundet, trots att det finns starka bevis för att dessa biverkningar existerar. Flera patienter har diagnostiserats med post-vaccinell encefalomyelit, en sjukdom som innebär kronisk trötthet och minnesförlust.

Eva Martín, en läkare specialiserad på denna sjukdom, berättar för tidningen Público att inom de postvaccinella reaktionerna har en grupp patienter utvecklat myalgisk encefalomyelit. Nyckeln för att fastställa sambandet, enligt denna expert, ligger i tidpunkten för när personen fick vaccindosen och sedermera utvecklade sjukdomen. Hon efterlyser mer forskning och öppenhet kring vaccinets potentiella biverkningar, för att bättre förstå och hantera dessa fall.

En annan läkare, Francisco Mera, chef för forsknings- och vårdavdelningen för ihållande Covid vid en klinik i Madrid, beskriver "post-vaccinationssyndrom" som en systemisk inflammatorisk process, med accelererat cellulärt åldrande, neuropatisk smärta och kronisk trötthet. Det är väldigt likt det post-covid syndrom som många har upplevt, med den skillnaden att det kan förekomma hos vaccinerade personer som aldrig har haft viruset, som Celia och Joan. Denna slutsats stöds av två artiklar publicerade i facktidningen Science i januari 2022 och juli 2023.

Enligt Eva Martín finns här en möjlighet att undersöka varför vissa personer har denna reaktion och andra inte, så att det kan tas i beaktande när det behövs nya vaccionationsprogram. Trots detta menar Pedro García att hälsodepartementet "bara ger ut statistik, de studerar inte fallen för att validera dem och följa upp dem. Ingen har ringt mig", säger han till tidningen Público.

”Det är anmärkningsvärt att efter en pandemi där nästan hela befolkningen har blivit vaccinerad, har vi ännu inte börjat studera biverkningarna i detalj”, menar den prisbelönade kardiologen Esteban García Porrero, som är ansvarig för hjärtkliniken på sjukhuset i León. "Personer som kommer in med cancer eller en hjärtattack blir inte tillfrågade om hur många doser av Covid-vaccinet de har tagit," säger han.

García Porreros intryck är att hjärtattacker hos unga människor ökat under de senaste två åren. Eva Martín å sin sida menar att det inte handlar om att vaccinerna skulle vara dåliga, men det finns människor för vilka de har haft mycket allvarliga konsekvenser. Det borde erkännas och studeras.
”Det är så läkarvården avancerar. Om du förnekar bevisen utvecklas inte vetenskapen”, citeras Martín vidare i artikeln i Público.

Rapporten från hälsodepartementet, som har titeln ”19º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19”, framhäver att de anmälda fallen av misstänkta biverkningar utgör endast 76 stycken per 100.000 utdelade doser och att de allra flesta av dessa är av lindrigt slag. Därför vidhåller myndigheterna att trots de misstänka fallen av såväl biverkningar som dödsfall, av vilka många fortfarande återstår att bekräfta, har vaccinationsprocessen varit till stor gagn för allmänheten och ett avgörande redskap för att sätta punkt för pandemin.