Enligt uppgifter från räddningstjänsten Protección Civil har 65.000 hektar förstörts av bränder i hela Spanien hittills i år. Det är en avsevärd minskning jämfört med de 250.000 hektar som brann under samma period förra året. Antalet stora bränder, det vill säga de som omfattar mer än 500 hektar, har också minskat kraftigt från 52 till 17.

Francisco José Ruiz Boada, generaldirektör för Protección Civil, pekar på att nederbörden under juni månad har bidragit till att förebygga situationen. Trots detta påpekar han att "brandsäsongen inte slutar förrän i oktober". Det skriver El País.

Förutom väderförhållandena framhäver experterna även de snabba ingripandena av skogsvårdspersonal och ökad fokus på förebyggande åtgärder. Trots betydligt färre bränder är antalet personer som hittills evakuerats i år uppe i 23.000, vilket är nära de 30.000 evakueringar som utfördes förra året. ”I år har vi inte behövt sörja några förlorade liv, till skillnad från de fyra som omkom förra året", tillägger Ruiz Boada.

Trots de positiva siffrorna är experterna försiktiga. "Vi jobbar inte tillräckligt med att terrängen, skogarna och landskapen ska vara bättre rustade för att undvika bränder", varnar María Melero, expert på Världsnaturfonden WWF. Hon menar att Spanien bland att annat ännu saknar en nationell skogsbehandlingspolicy.