Budgeten för 2024 motsvarar en ökning med 11,17 procent jämfört med den tidigare, som i sin tur var en förlängning av den som antogs 2021. Budgeten godkändes med röster från majoriteten i styret (PP), medan IU avstod från att rösta och både CA och PSOE röstade emot. Det skriver tidningen El Ideal.

Kommunens ekonomiråd Beatriz González framhåller en ökning med 26 procent för socialtjänster och medborgarservice samt investeringar som ska leda till en modernare och mer hållbar stad. González påpekar att budgeten är anpassad efter den aktuella verkligheten och de utmaningar som pandemin medfört.

Utöver budgetdiskussionen behandlades andra viktiga frågor under sammanträdet. Bland annat godkändes enhälligt byggandet av ett hundratal socialbostäder och en anslutning till det Europeiska klimat- och energiavtalet.