Konsultföretaget Aertec har fått uppdraget av flygplatsoperatören Aena att utarbeta en konceptuell design för att öka kapaciteten, antingen genom att utöka den befintliga terminalen eller genom att bygga en ny terminal, T4. I nuläget kan terminal T3 hantera 9.500 passagerare per timme och upp till 30 miljoner resenärer årligen, men experter varnar för att vänta för länge med att planera för en utbyggnad. Det skriver tidningen Diario Sur.

Utbyggnadsplanerna är en del av en omfattande strategi för att förbereda infrastrukturen för framtida tillväxt, med hänsyn tagen till de tekniska, ekonomiska och regulatoriska aspekterna. Med den senaste ökningen av internationella turister och flygplatsens ledande position i Spanien när det gäller tillväxt, är denna expansion avgörande för områdets fortsatta utveckling och framgångar inom turismsektorn.