Kung Carl Gustaf hade jag endast sett flyktigt en gång tidigare, 1992, i sällskap av drottning Silvia när de besökte den svenska paviljongen vid världsutställningen i Sevilla, där jag arbetade. Nu skulle kungen besöka Spanien under flera dagar i sällskap av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). På programmet fanns flera studiebesök hos företag inriktade på främst förnybara energikällor och samtidigt sammankallades till ett pressmöte i Sveriges ambassad.

Vi var endast tre journalister som hade förmånen att intervjua kungen och ledarna för delegationen. Sydkusten var det enda icke spanska mediet och kungen var imponerad över att spaniensvenskarna hade en egen tidning, när jag gav honom ett exemplar av vår då tabloidtidning.

Det jag främst minns från mötet var hur stelt det var och att mina spanska kollegor var uselt insatta och förberedda. Jag fick intrycket av att de spanska medierna skickat praktikanter att bevaka en för dem ointressant begivenhet och det var framför allt jag som upprätthöll dialogen, som hölls på engelska. Förmodligen bidrog språkfrågan till att göra det extra svårt för mina spanska kollegor att engagera sig i intervjun.

Pressträffen föregick ett seminarium i residenset till den svenske ambassadören, som vid tillfället var Anders Rönquist. Seminariet berörde frågor om hållbar utveckling. Jag deltog både i det och på den efterföljande middagen, där jag fick tillfälle att utväxla ord med några av de deltagande forskarna samt gäster från bland annat det spanska utrikesdepartementet. Det var väldigt intressant, speciellt då jag fick en hel information ”off the record”. Detta var under Zapateros andra mandatperiod och när finanskrisen började slå allt hårdare mot Spanien.

Dagen efter var det dags för en annan ceremoni i ambassaden, som jag också hade presslegitimation för. Det var utdelningen av Svensk-Spanska Handelskammaren av Drottning Kristina-priset, som på den tiden tilldelades svenska och spanska företag som utmärkte sig för sina relationer mellan Sverige och Spanien. Detta år var det extra storslaget, då inte bara kung Carl Gustaf utan även den spanska monarken Juan Carlos närvarade.

Vi var betydligt fler från pressen på plats än föregående dag och hade kallats i god tid före vid innergården som skiljer residenset från ambassaden. Efter att bland annat polishundar gått igenom alla väskor anlände Juan Carlos. Jag passade på att ta många bilder, då det är sällan som Sveriges och Spaniens kung sammanstrålar.

Detta inträffade den 24 september 2009 och Juan Carlos hade nästan fem år kvar vid tronen. Då var han fortfarande beundrad och en av huvidikonerna för demokratin och det moderna Spanien. Föga visste jag och övriga allmänheten då, när bilderna togs, att Juan Carlos sedan flera år levde med Corinna Larsen och att han till och med velat ansöka om skilsmässa från drottning Sofia för att gifta sig med den dansk-tyska prinsessan.

Bara fyra dagar efter detta rojalistiska möte fick jag överraskande träffa en annan svensk kung, denna gång på fotbollsplanen. Men det får jag berätta om vid ett senare tillfälle.