Endast provinshuvudstäderna Valencia, Alicante och Castellón, förutom Elche, har fler registrerade invånare än Torrevieja. Hälften av de boende i Torrevieja är dessutom utlänningar, 49,74 procent. De representerar inte mindre än 122 olika länder, vilket enligt tidningen El Diario de la Vega återspeglar Torreviejas mångfaldiga och internationella karaktär. Med tanke på att många utlänningar, bland den svenskar, tillbringar delar av året i Torrevieja och inte ser till att mantalsskriva sig, är det troligaste att spanjorerna i verkligheten utgör en minoritet i kommunen.

Under det gångna året registrerades en betydande ökning av invånarantalet, med en tillväxt på 8.690 personer. Den internationella listan toppas av medborgare från Ukraina (7.650), Ryssland (5.837) och Storbritannien (4.912). Det kan delvis förklaras av den ryska invasionen av Ukraina som startade i februari 2022. Colombia, med 4.360 registrerade invånare, har för fjärde året i rad överskridit den långvariga och stabila marockanska befolkningen i staden (2.473). Svenskarna hamnar på sjätte plats i rankingen, med 1.677 mantalsskrivna. Vidare finns 667 norska och 664 finska registrerade invånare.

Torrevieja visar för övrigt en bred demografisk spridning, med en betydande andel av befolkningen i olika åldersgrupper från barn och unga under 20 år (18.536) till de äldre över 80 år (5.431), inkluderat 21 personer som hunnit fylla minst 100 år.