Vildsvinen, som söker mat, har observerats på platser som La Cala, Mijas Golf och har till och med korsat kustvägen A7 med risk för allvarliga olyckor. Speciellt oroväckande uppges vara vildsvinens närhet till hållplatser där barnen går på och av skolbussen.

Enligt tidningen La Opinión de Málaga har kommunen tidigare anlitat en annan firma för att fånga vildsvin levande, med hjälp av fällor. Sammanlagt 109 djur infångades från juni till december 2022. Problemet har dock växt sedan dess, delvis på grund av torkan. Därför har kommunen beslutat att skärpa bekämpningen, genom att bland annat godkänna användningen av bågskytte.

Nu uppges 16 kvalificerade bågskyttar från det andalusiska jägarförbundet ha anlitats för uppdraget. De är specialutbildade för att jaga vildsvin i befolkade områden, där skjutvapen inte får användas. Parallellt har ett privat företag anlitats för att fånga vildsvin med fällor. Anslagen för jakten uppgår till 31.123 euro.