Enligt den spanska allergiföreningen SEAIC registrerar ett flertal spanska städer som Madrid, Sevilla och Córdoba rekordhöga nivåer av cypresspollen, dessutom betydligt tidigare än normalt. I Córdoba har det exempelvis noterats 1.195 pollenpartiklar per kubikmeter luft, en siffra som är mångdubbelt högre det normala maximivärdet på 50 för denna tid på året.

Den ökade pollenmängden överraskar experter och understryker vikten av att påbörja allergibehandling i tid. En talesman för SEAIC betonar i en artikel i tidningen El País att allergimedicinering är mest effektiv när symtomen är milda eller innan de ens har börjat.

Brister i nederbörd och hög luftförorening förvärrar situationen, vilket kan leda till andningsproblem för de drabbade. Madrids hälsodepartement rapporterar en ökning av fall av allergisk rinit i början av året, men astmafallen uppges däremot ligga på normala nivåer.

Det återstår att se hur den kommande allergisäsongen under våren utvecklas, vilket i hög grad kommer att bero på kommande väderförhållanden. SEAIC planerar att i mars ge en prognos för säsongen, baserad på siffror som korrelerar pollenhalter med temperatur, fuktighet och nederbörd sedan 1995. Klimatförändringarna uppges dock göra det allt svårare att förutse allergitrenderna.