De nya bestämmelserna syftar till att bättre reglera förekomsten av elskotrar och förebygga olyckor. Bland annat får dessa inte framföras på trottoarer och den maximalt tillåtna hastigheten är 20 kilometer i timmen. Beroende på plats och säsong kan begränsningen vara så låg som fem kilometer i timmen, bland annat vid strandpromenaden, och i händelse av trängsel måste elskotern ledas.

Vidare måste brukare av elskoter vara minst 15 år gamla och ha en ansvarsförsäkring. Hjälm är obligatorisk liksom både fram- och bakljus på elskotern. Det är däremot förbjudet att bära hörlurar medan man färdas på den. Likaså fastställer de nya bestämmelserna att man inte får åka elskoter barfota eller med allt för lösa skor, som sandaler.

Totalt 28 officiella parkeringszoner har upprättats i Marbella kommun för elskotrar och guidade turer får endast ske på speciellt godkända rutter.