På lördagsmorgonen den 9 mars tvingades säkerhetsvakter och volontärer från Triple A avlägsna det ackumulerade vattnet. Enligt tidningen La Opinión de Málaga infann sig arkitekten och ingenjören bakom projektet för att inventera de mest drabbade områdena och planera åtgärder.

Notan för den nya djurgården har ökat betydligt från det ursprungliga anslaget på nästan 1,2 miljoner euro till omkring 1,8 miljoner, efter två kontraktsändringar inom loppet av nio månader. Denna kostnadsökning kommer efter att Marbella kommun i maj 2023 meddelade att arbetet var färdigt till 85 procent.

Den nya anläggningen, belägen på vägen mellan Marbella och Ojén, omfattar nästan 2.000 kvadratmeter byggyta på en tomt på 5.000 kvadratmeter. Byggnaden inkluderar särskilda områden för stora och små hundar, raser som anses vara farliga, karantänområden, rekreation, och två operationsrum som betjänas av en veterinär från Triple A.