2024-04-09 09:31:44
Kontakta en advokat specialiserad på detta. Här är i alla fall en länk som ger en översikt av vad som gäller: https://www.bcn-advisors.com

Ett utdrag: "Enligt den spanska civillagstiftningen (código civil) ska tillgångar som någon av parterna fått, köpt, ärvt före eller under äktenskapet anses som gemensam egendom. Om civillagen tillämpas i ett skilsmässofall kan man utgå från att båda makarna får 50% var av tillgångarna."
RM

2024-04-09 10:09:59
Tack, jag ska kolla upp det med en jurist. Dock vill jag påpeka att i Katalonien, Aragon och Baleares är det enskild egendom som gäller vid äktenskap, till skillnad mot resten av Spanien. En el derecho común, si no se elige nada expresamente – el sistema que regirá será el de la sociedad legal de gananciales. En cambio, en los territorios de Cataluña, Aragón o Baleares, rige como norma general el régimen de separación de bienes.21 jun 2023.
Giftastankar

Expertsvar:2024-04-10 10:12:45

Hej Du som går i giftastankar,

Mitt råd är att först och främst ta reda på vilket lands lag som kommer tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden. Det är inte självklart att spansk (katalansk) lag ska gälla i ditt fall. Frågan regleras i Rådets förordning (EU) 2016/1103. Se särskilt artikel 26 (tillämplig lag vid avsaknad av lagvalsavtal) och artikel 33 (stater med mer än en rättsordning – territoriella lagkonflikter). På din beskrivning låter det som om ni kommer ha er första gemensamma hemvist, efter att ni gift er, i Barcelona. Om så är fallet, ska katalansk rätt gälla på makarnas förmögenhetsförhållanden.

Om du känner dig tryggare med svensk lag, och din blivande maka samtycker, kan ni skriva ett äktenskapsförord och avtala om att svensk lag ska tillämpas på era förmögenhetsförhållanden (se artikel 22 och 23 i EU-förordning 2016/1103). Även om ni vill att katalansk lag ska tillämpas, är det lämpligt att skriva ett äktenskapsförord, eftersom det kan förebygga konflikter mellan er (och även underlätta för era arvingar när någon av er avlider).

För att besvara arvsfrågorna behöver jag känna till samtliga familjeband och flera omständigheter. Tillämplig lag på arvsfrågor regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012. För att arvet ska fördelas enligt dina önskemål bör du skriva testamente. Om du känner dig tryggare med svenska arvsregler, kan du i testamentet göra ett aktivt lagval och välja svensk arvsrätt, eftersom du är svensk medborgare. Om du inte gör något aktivt lagval och bosätter dig i Spanien, kommer spansk (katalansk) arvsrätt att tillämpas på arvet efter dig.
Välkommen att kontakta mig om du vill ha hjälp med att ”kartlägga” olika scenarier och utifrån detta fatta beslut om vad som är lämpligast för dig (lagval och upprättande av äktenskapsförord och/eller testamente).

Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
Linguaiuris

Linguaiuris

2024-04-10 11:25:45
Tack Charlotte för ditt svar. Det besvarar en del av mina funderingar, om än inte allt. Jag kommer nog att behöva kontakta dig längre fram när det blir aktuellt. Jag har hittat er webbsida. Vi hörs.
giftastankar