(Publicerad 1999-11-05) – Anledningen till att jag är skeptisk till euron är helt enkelt att jag inte förstår den, säger Erik. Uttalandet har ingen annan innebörd än just att han inte förstår tankebanorna och konceptet med den gemensamma europeiska valutan.

Trots känslorna för hemlandet valde Erik att flytta utomlands i mitten på 70-talet. Han skyller det på ren äventyrslusta baserat på vikingamentaliteten. Erik bor med sin fru sedan 33 år Lillemor i en gård på landet, tolv mil väster om London och trivs bra. På gården odlas spannmål och Erik har även en farm med "glada utegrisar". Erik menar att de flesta människor har en intuition att dyrka jorden och i hans fall har han kunnat förverkliga den drömmen.

Längtan till Sverige stillar han med regelbundna resor till hemlandet. Han vistas i genomsnitt tio dagar i månaden i Sverige, främst i Stockholm, där han bland annat tar cykeln till jobbet. Få av dem som ser honom på cykelsadeln kan ana att han har en miljardtvist med Nordbanken.

– Jag räknar med att vinna målet och vill investera pengarna i svenskt näringsliv, berättar Erik. Det är inga småsummor som står på spel utan närmare bestämt 3,4 miljarder kronor. Summan överensstämmer med värdestegringen på de papper som Erik tvingades överlämna till Nordbanken i början på 90-talet och som sedan avyttrades med vinst.

Erik tror på Sverige men ser samtidigt att landet kan liknas vid "Europas Norrland". Med det menar han att risken för utflyttning är stor och att den risken måste förebyggas genom ett förmånligare regelverk än i andra europeiska länder - och inte tvärtom som det är i dag. Erik anser att företagsbehandlingen från statligt håll numera är god men privatbeskattningen är enligt hans uppfattning fortfarande förödande.

– Både förmögenhetsskatten och arvsskatten innebär väldigt små intäkter för staten men de fungerar på ett mycket destruktivt sätt, menar Erik. Skatterna är enligt honom ett av huvudskälen till utflyttningen från Sverige. Socialdemokraterna i Sverige har till skillnad från exempelvis i England och Tyskland inte renoverat sig utan lever kvar i 60- och 70-tals mentaliteten.

Erik tycker att kurserna på de internationella börserna verkar höga. Det har han dock tyckt i nästan ett år utan att kurvan svängt nedåt. Han tycker det är klokt att vara försiktig och är personligen skeptiskt till att investera i så kallade "emerging markets" som till exempel Asien eller Sydamerika.

Även kurserna på Stockholmsbörsen är enligt Eriks mening lite höga. Han poängterar dock den psykologiska faktorn som i hög grad påverkar kurserna;

– Om alla räknar med att börsen skall gå ned en viss månad så gör den inte det, förklarar han och konstaterar samtidigt att det för närvarande finns en hel del pessimister i marknaden. Erik anser dock att tendensen de senaste åren gått mot mer vansinniga placeringar vilket i sin tur leder till mer tvära kast på marknaden.

Erik Penser Fondkommission har specialiserat sig på garantiprodukter som just har till uppgift att minimera risken. Erik menar att spekulation handlar om kortsiktig placering medan klok investering sker långsiktigt. Han är skeptisk till att låna pengar för att investera i marknaden, något som blivit vanligt i takt med att räntorna sjunkit. Han betonar flera gånger hur viktigt det är med likvida tillgångar.

En av hans firmas mest spännande garantiprodukter är en Internetfond som investerar i USA:s 50 ledande IT-bolag. Internetmarknaden är fortfarande osäker och medan några menar att den kommer att uppleva ett enormt uppsving är andra skeptiska.

Erik medger att han inte förstår Internetmarknaden men menar att garantifonden därför är idealisk. Den kombinerar en begränsad risk med möjligheten att vara med om det nu blir ett stort uppsving.