Perioden sammanfaller med Jesús Gil Maríns mandattid som borgmästare med GIL-partiet. Det handlar främst om fakturor från kommunala entreprenörsbolag som Obras Estepona XXI som visat oegentligheter.
Kronofogdemyndigheterna har bland annat funnit att fakturor angivit en falsk arbetstid samt att det utfärdats dubbla fakturor för samma tjänster.