Mustafa mötte frivilligt upp vid anstalten, efter att en tingsrättsdomare i Barcelona givit honom ett ultimatum på tre dagar. Vid fängelseportarna sade han att både hans personliga och religiösa frihet följer med honom in i fängelset.

Imamen dömdes av tingsrätten i Barcelona för att han i en bok beskrivit hur kvinnor ska misshandlas utan att lämna märken. Han försvarar sig med att han endast tolkat utdrag ur koranen och säger sig vara föremål för religiös förföljelse.