Namn: Annika Falkengren
Född: Bangkok 1962
Make: Ulf
Barn: Louise, 9 månader
Hemort: Stockholm
Kör: BMW
Senast lästa bok: Wonderboy av Joar Langeland (om förlagsbranschen)
Främsta fritidsintresse: Familjen

Du är den första koncernchefen som rekryteras internt inom SEB på 50 år, en av den yngsta (?) och på köpet kvinna. Tror du att pressen kommer vara extra stor på dig?
—SEB är ett så stort börsnoterat företag att pressen på koncernchefen är påtaglig oavsett kön. Däremot är jag sedan tidigare van vid att väcka uppmärksamhet, något som har både positiva och negativa sidor. Mediabevakningen kan eventuellt vara större än om det varit en man på posten, men det gäller att utnyttja fördelarna med detta.

Vad kan kvinnor tillföra banksektorn till skillnad från män?
—Jag tror inte att det är särskilt könsrelaterat, däremot är det positivt med varierande inslag. Ett företag ska inte vara för homogent och därför ska personalen inte bara bestå av båda könen, utan även olika nationaliteter med en rik och omväxlande erfarenhet. För övrigt består ju bankkunderna av hälften män och hälften kvinnor, vilket gör det naturligt att fördelningen bör vara likvärdig hos personalen som betjänar möter dem.

Tror du att antalet kvinnliga chefer kommer att öka inom banksektorn?
—Ja, absolut. Det har kanske tagit längre tid än många av oss trodde, vilket kan bero på yttre praktiska förhållanden som svårigheter att ordna med barnpassning och liknande. Annars är finanssektorn ytterst väl lämpad för kvinnor att konkurrera och göra karriär i. Anledningen är att resultaten av arbetet är mycket konkreta och lätt kan jämföras med andra kollegors.

Hur ska SEB utmärka sig, jämfört med sina konkurrenter?
—Vi har inte bara en viktig historisk bakgrund med kontinuerlig anpassning till nya behov utan dessutom den förmodligen bredaste företagskunskapen. Det viktiga är att vi på bästa sätt kan förvalta och förmedla dessa kunskaper till våra kunder.

Och hur ska ni lyckas med det?
—Vi arbetar mycket med att förena det lokala kunnandet och marknadskännedomen med den globala spetskunskap som vi besitter inom många områden. Det är en tydlig konkurrensfördel att på så sätt kunna skräddarsy lösningar till våra kunder. Vi värnar om att kunden ska möta hela SEB och har därförredan startat ett stort utbildningsprojekt för vår personal som går under namnet "One SEB". Det går ut på att varje enskild representant ska känna till och kunna informera kunder om alla våra tjänster. Det är naturligtvis omöjligt för varje anställd att vara insatt i alla frågor, men han/hon ska alltid veta vad vi kan erbjuda och bästa sätt kunna hänvisa kunden till rätt person och avdelning.

Vilka är de främsta skillnaderna mellan SEB i Sverige och SEB Private Bank?
—SEB Private Bank arbetar i en tillväxtmarknad där vi strävar efter att erbjuda skräddarsydd rådgivning. Det gäller inte minst den så kallade "Cross-Border-problematiken", där en kund som bor och verkar i olika länder är föremål för varierande lagar skatteregler. Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands och det är därför viktigt att vi kan utnyttja vår breda kunskap för att erbjuda dessa kunder de bästa lösningarna när det gäller exempelvis kapitalförsäkringar och liknande.

Hur ser du på Internetutvecklingen för bankerna?
—Det är en sektor som aldrig kommer att vara helt färdig, även om jag tror att de mest grundläggande tjänsterna redan finns att tillgå. I den tidiga utvecklingen kanske vi underskattade kundens behov av att få personlig service och idag arbetar vi för att varje kund själv ska välja hur mycket han eller hon vill klara av själv och när de vill träffa en tjänsteman på bankkontoret. Tekniken får inte ta död på den personliga servicen.

Vilket är ditt närmaste projekt?
—Vi ska naturligtvis uppmärksamma att koncernen firar 150 år 2006. Det kommer att bli en hel del evenemang och med all säkerhet kommer vi att göra någonting speciellt även på Costa del Sol.