De höga temperaturerna och hård vind gjorde att branden riskerade att sprida sig både till vägen och närliggande bostäder vid området Aldea Beach. Den tjocka röken föranledde polisen att vid 12-tiden på dagen spärra av kustvägen på grund av dålig sikt. Trafiken leddes om till betalmotorvägen.