Partido Popular är det enda partiet i Marbellas fullmäktige som förblivit oförändrat och fritt från korruptionsmisstankar under hela den nuvarande mandatperioden. Är det till och med så att Partido Popular gynnas av den politiska krisen i Marbella?
—Vad vi vet är att förtroendet just nu är större för PP, säger Ángeles Muñoz. Jag oroar mig inte för valet, vad som oroar mig är den situation som nu väntar Marbella.

Alla politiker inte likadana
Politiker i allmänhet står säkerligen inte särskilt högt i kurs just nu i Marbella. Troligen har förtroendet skadats svårt inte bara där. Många skeptiker har fått vatten på sin kvarn och anser politiker vara ett förljuget och korrupt släkte. Men faktum är att Ángeles Muñoz litar på sina väljare. Hon är övertygad om att folk kan skilja på dem som har verkat med egna intressen och dem som haft Marbellas bästa i åtanke.
—Att återvinna väljarnas förtroende kommer kräva mer arbete för somliga än för andra, säger Ángeles Muñoz.

Hon markerar att hennes eget parti under alla år hållit sig utanför de åtgärder som inte gått i linje med invånarnas intressen. Partido Popular var inte heller inblandat i den misstroendeförklaring som avsatte borgmästaren Julián Muñoz bara några månader efter valet han vunnit med egen majoritet.
—Vi är det enda politiska parti som från början har anmält, uppmärksammat och kritiserat vad som försigått i Marbella.
—Alla politiker är inte likadana, det skulle vara väldigt orättvist att dra alla över en kam.

Slutet på en epok
Ángeles Muñoz är som Marbellabo och politiker chockad över omfattningen av korruptionsskandalen. Men hon är inte bara besviken på dem som ligger bakom brotten. Hon förargas också över att regionalmyndigheten Junta de Andalucía under femton år valt att se mellan fingrarna.

Att det kunde få gå så långt tror Ángeles Muñoz beror delvis på att de ansvariga, exempelvis Juan Antonio Roca, aldrig personligen undertecknade något.
—Det försvårade möjligheten att ingripa, säger hon.
Ángeles Muñoz tror att vi nu ser slutet på en epok av korruption i Marbella. För att en upprepning ska förhindras måste kontrollerna skärpas och samtliga aktörer hålla färskt i minnet hur det kan gå när det värsta inträffar.

Marbella inget experiment
Många av dem som Sydkusten talat med har vädjat om att politikerna ska lägga sina partipolitiska intressen åt sidan och gemensamt verka för att få Marbella på fötter igen. Ángeles Muñoz tror att det är möjligt. Men hon ställer sig inte bakom beslutet att tillsätta en interimsstyrelse.
—Det bästa för Marbella vore en stabil kommunledning som valts på demokratisk väg. Om det inte är möjligt på grund av tidsaspekten bör man införa en lagändring.

Hon fortsätter:
—Det finns idag ingen interimsstyrelse i Spanien, det existerar inte ens några lagar som definierar dess roll. Det blir ett experiment, vilket är det sista Marbella behöver.
Ángeles Muñoz vänder sig mot att ordföranden i provinsstyrelsen, en socialist, utan några som helst villkor själv utser vem och hur många, max 27 personer, som ska styra Marbella.
—Vi vet ingenting om dessa personers kvalifikationer eller vilken funktion styrelsen får.

Staden ej bankrutt
Ryktena som säger att Marbella är bankrutt, oroar inte Ángeles Muñoz. Hon är noga med att påpeka att Marbella är en fullt fungerande stad, lika fantastisk som alltid, och vill inte skrämma varken invånare eller turister.
—Marbella som stad är inte bankrutt. Mitt budskap till dem som har sitt andra hem här är att den dagliga driften av Marbella fungerar.
—De som skott sig av kommunkassan måste lämna kommunadministrationen. Vi måste städa upp inifrån och de allmänna medel som använts i felaktiga syften måste återgå till Marbella.

Men att kommunala tjänster skulle vara i fara och att kommunen riskerar att kollapsa, menar Ángeles Muñoz är överdrivet. Däremot kan ett återförande av förskingrade pengar till kommunkassan möjliggöra en ökad kvalitet på exempelvis äldrevård och infrastruktur.