Muñoz och ytterligare sex tidigare GIL-råd har fått fem dagar på sig att infinna sig vid fängelset, för att börja avtjäna de straff som fastställdes mot dem av provinsdomstolen i februari i år. Detta efter att domstolen avslagit deras yrkan på frihet medan överklagan behandlas.

Samtliga sju, av vilka en är bror till den redan häktade före detta borgmästaren Marisol Yagüe, har dömts för manipulation och egenmäktigt förfarande. Det gäller tillståndet till byggkomplexet vid Banana Beach, som delades ut i september 1998, trots att marken inte var byggbar och låg närmast på stranden, vid Marbellas östra infart.