Torremolinos överträffar riksgenomsnittet, vilket anses bero på den dominerande turistnäringen, i vilken andelen egenföretagare är störst. Sammanlagt 4 106 personer är registrerade som ”autónomos” i kommunen och kommer att gynnas av en riksomfattande reform som förbättrar villkoren för sektorn.