Kommunledningen befarar att det finns en smitthärd någonstans i centrum och flera prover har tagits längs Avenida García Lorca. Minst 15 luftkonditioneringsaggregat har undersökts och två har stängts med omedelbar verkan. Det är kylaggregaten till en skridskobana samt en simbassäng. Även om bakterieproven ännu ej är klara saknade anläggningarna giltiga tillstånd och visade andra brister.

De insjuknade bor alla i samma område och är mellan 53 och 70 år gamla. De är inlagda på Hospital Clínico i Málaga och för en är tillståndet allvarligt, men stabilt.

Legionärsbakterien smittar ej mellan människor, utan brukar frodas i dåligt sanerade luftkonditioneringsanläggningar och fontäner.