Bröd är en av flera basvaror som fortfarande saknar gemensam klassificering inom unionen, liksom exempelvis yoghurt och såser. Det innebär att det finns många kryphål och inte minst att utländska producenter nu gynnas, framför inhemska, på den spanska brödmarknaden.

En tydlig fördel för de som dock följer de nya, skärpta bestämmelserna, är att deras produkter beläggs med den så kallade superreducerade momsen, som är på fyra procent, istället för tio procent för andra brödprodukter. För detta krävs dock att det exempelvis är hundra procent fullkornsmjöl i fullkornsbrödet.

Brödtillverkarna välkomnar de nya bestämmelserna, men vissa anser att de fortfarande är för vaga. Exempelvis är det fortsatt oklart exakt vad som kan kallas handlagat ”artesanal” och vedugnsbakat bröd.