La Ley de la Dependencia, lagen som reglerar hjälp till personer som kräver permanent tillsyn, fastställer att det ska ta maximalt 180 dagar från ansökan presenteras till någon form av hjälp erbjuds. Det är dock ytterst få regioner som uppfyller detta. Det handlar om Baskien och Navarra, samt enklaverna Ceuta och Melilla.

Värst är situationen på Kanarieöarna med en väntetid på i genomsnitt 785 dagar, medan den i Andalusien ligger på 621 dagar och i Katalonien på 576. Siffrorna har tagits fram av pensionärsinstitutet Imserso och är baserade på uppgifter från juni 2019.

När studien gjordes väntade sammanlagt 423 000 personer på att få sin ansökan behandlad eller den hjälp som redan godkänts tillämpad. Väntelistan har växt i år, för första gången sedan 2016.

En annan aspekt av Ayuda a la Dependencia som ej uppfylls är statens anslag till hjälpen. Enligt lag ska staten stå för 50 procent av kostnaderna och de autonoma regionerna för övriga 50 procent, men i dagsläget står regionerna för den största andelen, i vissa fall upp till 88 procent av kostnaderna.