Den senaste attacken i sundet inträffade på söndagsmorgonen den 12 maj vid inloppet till Gibraltar, vid den marockanska kusten. Vid niotiden på morgonen slog besättningen på segelbåten Alborán Cognac larm om att de fått rodret sönderslaget och att båten sprungit läck. Tidningen El País skriver att besättningen undsattes inom en timme av ett tankfartyg och att segelbåten sedermera sjönk. Det är den sjunde förlisningen i Gibraltar sund sedan 2020 efter en bekräftad attack av späckhuggare.

Forskare har identifierat ett 15-tal späckhuggare med detta beteende, vars orsak fortfarande är oklar. Några tillskriver det en lek och vittnen uppger att späckhuggarhonor visar sina ungar hur de ska bita sönder främst rodret på segelekipage.

Sydkusten intervjuade förra året ett svenskt segelekipage som fick sin båt förstörd av späckhuggare i sundet:
https://www.sydkusten.es