Den officiella mätstationen för provinsen ligger vid flygplatsen och har i år registrerat sammanlagt 204,6 liter regn per kvadratmeter. Det är mindre än hälften av den normala nederbörden, som ligger på 534 liter. Det tidigare bottenrekordet var från 1985, då det endast föll 267 liter regn per kvadratmeter.